Wina w rozwodzie
16 kwietnia 2019
Wina w rozwodzie

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2017 r. W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której – stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia – pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części wniosek…

Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
4 lipca 2017
Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Stosownie do treści art. 567 § 3 w zw. z art. 684 k.p.c. obowiązkiem sądu w sprawie o podział majątku wspólnego jest ustalenie składu i wartości majątku podlegającego podziałowi. Sąd czyni to z urzędu. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że sąd może dzielić jedynie aktywa i nie może dokonywać podziału i rozliczenia niespłaconych…