Prawo rodzinne
- pomoc prawna – świadczona przez adwokata Patrycję Stefańską z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy

Prawo rodzinne reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy osobami najbliższymi. Niewątpliwie jest to szczególna dziedzina prawa, która określa zasady istnienia i funkcjonowania rodziny, a rodzina dla każdego z nas jest dobrem nadrzędnym, który podlega szczególnej ochronie. Zawód adwokata wymaga nie tylko biegłej znajomości przepisów prawa, ale również dużej empatii i zrozumienia. Decyzja o rozwodzie lub separacji nie należy do łatwych i zawsze jest związana z silnymi emocjami. Rodzina to nie tylko kobieta i mężczyzna, ale również dzieci oraz dziadkowie. Rozpad małżeństwa dotyka wszystkich członków rodziny, a najsilniej tych najmłodszych. Do ustania małżeństwa głównie dochodzi przez rozwód. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, ażeby sąd rozwiązał ich małżeństwo, o ile nie sprzeciwia się to dobro wspólnych małoletnich dzieci i zasady współżycia społecznego. Sprawa rozwodowa jest w ujęciu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sprawą, w której nie chodzi wyłącznie o ewentualne rozwiązanie małżeństwa, lecz sprawą, w której sąd w związku z taką decyzją orzeka także o całości spraw rodziny tj.: wykonywanie władzy rodzicielskiej, określenie miejsca pobytu dziecka, czy kontakty z nim. Z tego też względu reprezentacja stron w procesie wymaga szczególnego zaangażowania i zrozumienia indywidualnych potrzeb Klienta.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycji Stefańskiej z Legnicy świadczy usługi w zakresie spraw o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
 • władzę rodzicielską,
 • kontakty z dzieckiem,
 • rozstrzyganie w istotnych sprawach dziecka (np. zarząd majątkiem, zgoda na wydanie paszportu, zgoda na wyjazd zagranicę)
 • przysposobienie,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opieki/kurateli.
 • Kancelaria Adwokacka z Legnicy uczestniczy w redagowaniu pism procesowych, zaskarżaniu wyroków i postanowień sądowych w drodze apelacji i zażaleń, skarga kasacyjnej oraz skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.