Stawki minimalne opłat za czynności indywidualne reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 z dnia 2015.11.05).

Każda sprawa jest inna i niepowtarzalna, w związku z czym wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem – w zależności od stopnia skomplikowania problemu oraz przewidywanego nakładu pracy, a także charakteru i rodzaju sprawy.

Przykładowo w sprawach cywilnych stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł – 90 zł
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł