Prawo cywilne
...od porady prawnej po zastępstwo procesowe przed sądem - pomoc prawna świadczona przez adwokata Patrycję Stefańską z Kancelarii Adwokackiej w Legnicy

Prawo cywilne jest nieodzowną częścią naszego życia, ponieważ reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. Idąc do sklepu i kupując pieczywo zawieramy umowę sprzedaży, pomimo tego, że nie podpisujemy żadnych dokumentów. Nie zawsze też musimy od razu kierować sprawę do sądu. Istnieją również inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów tj. mediacja. Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Stefańska uczestniczy w prowadzeniu negocjacji i udziela wsparcia na każdym etapie sprawy, również tym przedsądowym. Należy mieć na uwadze, że nieznajomość prawa szkodzi ( łac. Ignorantia iuris nocet), a prawo cywilne jest rozległą gałęzią prawa i składa się na nie m. in. prawo osobowe, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe, dlatego też, aby zredukować ryzyko prawne i rynkowe niezbędna jest kompleksowa i fachowa pomoc.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycji Stefańskiej w Legnicy prowadzi sprawy:

 • odszkodowawcze i o zadośćuczynienie – kolizje i wypadki drogowe, błędy lekarskie, renta, uszczerbek na zdrowiu i śmierć osoby najbliższej, szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, bezumowne korzystanie, nienależyte wykonanie umowy, bezpodstawne wzbogacenie, naruszenie dóbr osobistych,
 • o zapłatę,
 • dochodzenie nadpłaconych rat kredytu frankowego,
 • reklamacje konsumenckie,
 • zniesienie współwłasności,
 • o podział majątku,
 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • wydziedziczenie i zachowek,
 • zaskarżanie wyroków i postanowień sądowych w drodze apelacji i zażaleń,
 • skarga kasacyjna oraz skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego.